Navigacija

Održan sastanak prorektora za naučnoistraživački rad i prodekana

Nauka i razvoj

Sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački/umjetniči rad održan je 25. aprila 2016. godine u Rektoratu Univerziteta.
 
Dnevni red sastanka bio je sljedeći: 
 
1.     Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodnog sastanka prorektora i prodekana;
2.     Knjiga standarda (grafičkih pravila) – vizuelno predstavljanje Univerziteta;
3.     Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu;
4.     Informacija o registraciji instituta na Univerzitetu;
5.     Informacija o otvaranju računovodstvene šifre projekta putem sistema e-zaposleni;
6.     Informacija o Uputstvu za usklađivanje budžeta dodijeljenog od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske;
7.     Razno.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5335/thumb_logouniblnews_t.jpg