Navigacija

Informacija sa 42. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 42. sjednici održanoj 01.04. 2016. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu. Na sjednici je izraženo zadovoljstvo ostvarenim finansijskim rezultatima u protekloj godini, a rektoru Univerziteta i dekanima fakulteta upućena  je zahvalnost za doprinos uspješnom okončanju finansijske 2015. godine.

Takođe, na sjednici je prihvaćena Informacija o završetku radova na izgradnji i opremanju objekta „Četvrti paviljon“ u sklopu Univerzitetskog grada – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.

Upravni odbor je donio i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku goriva i maziva za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici, data je saglasnost na  Odluku o pokretanju likvidacionog postupka nad pravnim licem „Institut prirodnih i matematičkih nauka“,čiji je osnivač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja Zahtjev Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o vraćanju realizacije projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“ sa Rektorata na Mašinski fakultet, Upravni odbor je usvojio zaključak kojim se zadužuje rektor prof. dr Stanko Stanić da održi sastanak sa predstavnicima članica Konzoricijuma koji učestvuje u relizaciji navedenog projekta i  da o zaključcima sa sastanka i prijedlozima mogućih rješenja informiše Upravni odbor u što kraćem roku.

Upravni odbor je donio i Odluku o visini naknade za organizovanje instruktivne nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci iz nastavnih predmeta Fizika i Matematika.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5269/uni-3.jpg