Navigacija

Saradnja Filološkog fakulteta i Direkcije za evropske integracije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 30.03.2016. godine, studenti, nastavnici i saradnici Studijskog programa za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prisustvovali su veoma korisnoj i zanimljivoj prezentaciji koju su izvršile g-đa Vanda Mandić, šef Odsjeka za prevođenje i g-đa Mirjana Maunagić, šef Odsjeka za metodologiju i terminologiju u Sektoru za prevođenje iz područja evropskih integracija Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI). 

Gostovanje eksperata DEI predstavlja nastavak saradnje Filološkog fakulteta i ovog stručnog tijela Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (BiH) iz Memoranduma o saradnji potpisanog 2011. godine.

Goste je, u ime rukovodstva Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci pozdravio mr Branko Crnogorac, viši asistent Studijskog programa za engleski jezik i književnost.

Direkcija za evropske integracije obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje aktivnosti organa vlasti u BiH, te vrši nadzor nad provođenjem odluka koje donose nadležne institucije u BiH, a koje se odnose na aktivnosti potrebne za evropske integracije. U tom cilju, značajan dio aktivnosti se odnosi na obuku, pripremanje korisnih publikacija i stvaranje uslova za ujednačeno i koordinisano postupanje prevodilačkih službi koje djeluju u drugim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i u nadležnim organima i tijelima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

Aktivnost prevođenja u procesu evropskih integracija se odvija u dva smjera. Prevode se pravni propisi EU (acquis communaitaire) radi pravovremenog usklađivanja zakonodavstva u  BiH u predmetnim područjima, kao i ostali dokumenti Evropske unije zbog potrebe razumijevanja obaveza koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

Takođe, pravni propisi u BiH se prevode na engleski jezik kako bi institucije Evropske unije ustanovile njihovu usklađenost sa propisima EU.

Oba ova procesa podrazumijevaju dobro razrađenu metodologiju procesa prevođenja, razvijenu i usklađenu terminologiju, te visoko kvalifikovan i obučen kadar, posebno imajući u vidu često nedostatak potrebnog vremena za kvalitetno prevođenje veoma obimnih, složenih pravnih i drugih dokumenata (procjene su da je u službenim glasilima Evropske unije do sada objavljeno oko 300 000 tekstova, a da se godišnje objavi između 5-6 000 novih).

Više detalja o nadležnostima, sastavu i aktivnostima Direkcije za evropske integracije možete naći na www.dei.gov.ba.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5252/DEIslika1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5252/DEIslika2.jpg