Navigacija

Predstavnici Univerziteta tehnologije iz Hamburga u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 10.03.2016. godine dr Irena Sudi (Irene Sudy), sa Univerziteta tehnologije iz Hamburga (Hamburg University of Technology-TUHH), razgovarala je sa prorektorima i stručnim saradnicima u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, direktorom Univerzitetskog preduzetničkog centra Univerziteta u Banjoj Luci, direktorom Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, nastavnicima i saradnicima Mašinskog, Ekonomskog, Poljoprivrednog i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, kao i sa studentima trećeg ciklusa studija na Poljoprivrednom i Elektrotehničkom  fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Razgovori su vođeni u cilju sagledavanja trenutnog stanja potreba naučne i akademske zajednice Univerziteta u Banjoj Luci za saradnjom i podrškom od strane naučnih i visokoškolskih ustanova Savezne Republike Njemačke, kao i Ministarstva obrazovanja i nauke te države. 

Nadležno njemačko ministarstvo, koje je angažovalo pomenuti univerzitet iz Hamburga na projektu prikupljanja potrebnih podataka, sačinjavanju izvještaja i pripremi preporuka, ima namjeru da u planiranju budžeta za buduće projekte, sagleda rezultate ranijih projekata i utvrdi specifične i konkretne potrebe visokoškolskih ustanova iz sedam država Zapadnog Balkana, uključujući one iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

U tom cilju, razgovarano je o brojnim pitanjima saradnje univerziteta sa poslovnim okruženjem (naročito sa malim i srednjim preduzećima), podršci mladim istraživačima, inovacijama, mobilnosti, finansiranju, umrežavanju i upravljačkom kapacitetu. Sagovornici predstavnice Univerziteta tehnologije iz Hamburga izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom podrškom Savezne Republike Njemačke Univerzitetu u Banjoj Luci, kroz brojne projekte i druge oblike bilateralne saradnje sa nadležnim agencijama, Ambasadom SR Njemačke u Bosni i Hercegovini, sa visokoškolskim i naučnim institucijama, kao i privrednim subjektima iz te zemlje. 

Iskazana je spremnost za nastavkom saradnje sa nadležnim njemačkim institucijama u funkciji podizanja kvaliteta nastavnog, naučnog i istraživačkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci, a posebno podršci mladim istraživačima, na kojima počiva budućnost Univerziteta u Banjoj Luci, na pripremi naučnih projekata u saradnji sa njemačkim partnerima, a posebno na izgradnji internih kapaciteta kroz prenos znanja, iskustva i obuku kadrova, naročito u oblasti pripreme i upravljanja projektima.

Sa gošćom iz Hamburga razgovarali su: prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu i međuunivezitetsku saradnju, prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja, mr Mario Milanović, direktor Univerzitetskog preduzetničkog centra, mr Dragana Radulović, viši stručni saradnik nz naučnoistraživački rad i razvoj u Rektoratu, Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu i međuunivezitetsku saradnju u Rektoratu, prof. dr Gordana Đurić, direktor Instituta za genetičke resurse, prof. dr Slobodan Simović, sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, prof. dr Saša Petković, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta, doc.dr Vesna Mrdalj, prodekan za međunarodnu saradnju i naučni rad Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr Petar Gvero, sa Mašinskog fakulteta, te studenti trećeg ciklusa studija na Poljoprivrednom fakultetu: mr Mirela Kajkut Zeljković i mr Sanda Stanivuković, te studenti trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci: Dijana Vuković, ma, Mladen Veletić, ma, Mitar Simić, ma, Aleksej Avramović i Dino Kosić.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5183/Hamburg-1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5183/Hamburg-2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5183/Hamburg-3.jpg