Navigacija

Učešće AGGF UBL u Erasmus+ KLABS projektu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta  u Banjoj Luci (AGGF UBL),  jedan je od partnera Projekta „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments / KLABS). Riječ je o projektu  sufinansiranom  od strane Evropske unije u okviru Erasmus + programa koji  ima za cilj da modernizacijom univerzitetskog obrazovanja i uvođenjem studija drugog ciklusa na Kosovu*, Srbiji i Bosni i Hercegovini podstiče razvoj u oblasti održivosti i otpornosti. 

KLABS projekat je odobren od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne komunikacije i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 30.7.2015. godine i prezentovan i započet je na prvom sastanku 12-13. januara 2016. godine u Kosovskoj Mitrovici. 

Koordinator projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Pored  AGGF UBL  partnerske institucije u projektu su: Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Tehnološki univerzitet u Delftu (Holandija), Stretklajd univerzitet u Glazgovu (Velika Britanija), Univerzitet u Ahenu (Njemačka), Univerzitet u Veneciji (Italija), Univerzitet u Beogradu (Srbija), Univerzitet u Novom Pazaru (Srbija), Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Visoka tehnička škola, Zvečan (Kosovo*).

Prema planu projekat traje tri godine, a trajanje studijskih programa je jedna godina, sa 60 ECTS.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5083/12-02.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5083/eu_flag_1.jpg