Navigacija

Prijem u Rektoratu za uglednog gosta iz Sjedinjenih Američkih Država

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, dana 26.02.2016. godine, upriličen je prijem za prof. dr Lorensa Arnana Frenča (Laurence Arnand French), sa Univerziteta Nju Hempšir (New Hampshire) iz Darama (Durham), Sjedinjene Američke Države (SAD), koji, kao korisnik stipendije Fulbrajt, boravi u Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prijemu su prisustvovali i domaćini uglednog gosta, načelnik Uprave za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prof. dr Mile Šikman i Mladen Vuković, ma, saradnik u nastavi na Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Tokom razgovora u Rektoratu, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Valerija Šaula, ukratko je upoznala je gosta sa dosadašnjom saradnjom Univerziteta u Banjoj Luci sa visokoškolskim ustanovama iz SAD, kao i sa Ambasadom SAD u Bosni i Hercegovini. Profesor Frenč je izrazio zadovoljstvo što će provesti narednih mjesec dana u Banjoj Luci i što će, osim aktivnosti vezanih za već dugogodišnju saradnju sa Upravom za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, imati priliku da se sastane sa nastavnicima, saradnicima i studentima nekoliko fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe je razgovarano o mogućnostima uspostavljanja bliže saradnje između dva univerziteta u budućnosti, što bi omogućilo olakšanje pristupa nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci uglednim inostranim časopisima, te učešće u konferencijama i naučnim skupovima na tlu SAD. 

Profesor Lorens Frenč je ugledni naučnik koji se bavi različitim pitanjima iz oblasti međunarodne politike, međunarodnog prava, sociologije, psihologije, kriminologije, pitanjima prava Indijanaca u Sjevernoj Americi i dr. On je član Američkog udruženja iz oblasti psihologije (American Psychological Association). 

Više podataka na http://www.unh.edu/

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5129/SLIKAsikman.jpg