Navigacija

Održan sastanak sa ministrom nauke na temu unapređenja naučnoistraživačkog rada

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci 08. 02. 2016. godine  održan je sastanak na temu unapređena naučnoistraživačkog  rada  uz učešće članova Rektorskog kolegijuma  Univerziteta, ministra  nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske prof. dr Jasmina Komića,  pomoćnika ministra dr Siniša Marčić, te dekana i prodekana fakulteta našeg Univerzietat na kojima se izučavaju društveno- humanističke nauke.

Kako je tom prilikom istakao ministar Komić,  nakon provedenih scientometrijskih analiza došlo se do zaključka da postoji dosta prostora za unapređenje naučnoistraživačkog rada na javnim univerzitetima, zbog čega je  Ministarstvo i iniciralo  odvojene sastanke sa rukovodstvima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta  u Banjoj Luci. Prostora za unapređenje ,istakao je ministar,  pogotovo ima kada je riječ o  broju objavljenih naučnih radova u međunarodno referentnim  časopisima. 

Ministar Komić je dodao da se isto to može reći i kada je riječ o projektima koje fakulteti prijavljuju na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije za sufinansiranje naučnostraživačkog rada,  te da je u prošloj godini među odobrenim projektima bilo  ubjedljivo  najmanje  onih iz  oblasti humanističkih i društvenih nauka. 

Nakon diskusije na ovu temu, dogovoreno je da se formira radna grupa koju bi činili predstavnici Ministarsva i dva javna univerziteta, a koja bi trebala da ponudi  rješenja u cilju  prevazilaženja navedenog stanja.

Rektor prof. dr Stanko Stanić, složio se sa konstatcijom da je potrebno uložiti dodatne napore i podići kriterije kako bi radovi nastavnika i istraživača  Univerziteta u Banjoj Luci češće dospijevali na tzv. SCI liste, i kako bi bio povećen broj odobrenih projekata, ne samo od strane naših, nego i inostranih inistucija koje pružaju finansijsku podršku naučnoistraživačkom radu.

Jedna od pretpostavki za to, kako je istakao rektor, jeste da se nastavnici u mnogo većoj mjeri posvete istraživačkom radu i pisanju naučnih radova , umjesto da samo  drže „golu“ nastavu.

S druge strane, dodao je rektor, treba raditi na pooštravanju kriterija za izbor u akademska, odnosno nastavniča i saradnička zvanja, naglašavajući  da će najveća vrijednost novog zakona o visokom obrazovanju biti ukoliko se njime  definišu oštriji kriteriji za izbor pomenutog kadra, te da je u tom smislu  Univerzitet u Banjoj Luci  ponudio pomoć radnoj grupi koja radi na tekstu novog zakona.

Na stastanku u Rektoratu, ministar Komić je obavijestio prisutne da se radi na strategiji razvoja nauke u Republici Srpskoj za naredni četverogodišnji period, te istakao da ne sumanja da će Ministarstvo , kada je o ovom riječ, u Univerzitetu u Banjoj Luci imati jednako dobrog  partenera kao što ga je imao i u svim prethodnim aktivnostima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5020/08-1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5020/08-2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5020/08-3.jpg