Navigacija

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke nabavke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta UBL, u okviru realizacije NETREL TEMPUS projekta

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke nabavke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru realizacije NETREL TEMPUS projekta.

Prilog: Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača