Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Olivere Popović

DoktoratiFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta na 75. sjednici održanoj 12.02.2016. godine imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za ocjenu teme doktorske disertacije i provjeru uslova kandidata. Komisija je radila u sastavu:

1. Dr Vesna Kilibarda, redovni profesor, uža naučna oblast Italijanska književnost, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore, predsjednik
2. Dr Sanja Roić, redovni profesor, uža naučna oblast Talijanska književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član
3. Dr Danilo Kapaso, varedni profesor, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - italijanski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Olivere Popović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5143/logo-ff.jpg