Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Gordane Luburić

DoktoratiFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta na 75. sjednici održanoj 12.02.2016. godine imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za ocjenu teme doktorske disertacije i provjeru uslova kandidata. Komisija je radila u sastavu:

1. Dr Julijana Vučo, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - italijanski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Mila Samardžić, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - italijanski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Danilo Kapaso, varedni profesor, redovni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - italijanski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Gordane Luburić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5138/logo-ff.jpg