Navigacija

Informacija sa 39. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odbor

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 39. sjednici održanoj 02.02. 2016. godine utvrdio je Prijedlog finansijskog plana i Prijedlog plana javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za 2016. godinu i proslijedio iste Proširenom kolegijumu na razmatranje.

Takođe, Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava, obaveza i potraživanja na Univerzitetu u Banjoj Luci na dan 31.12.2015. godine, kao i Informaciju o stanju radova i opremanju Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka.

Na istoj sjednici, Upravni odbor je donio više odluka o pokretanju postupka javne nabavke:
-Odluku o pokretanju postupka javne nabavke hotelskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozijuma Agrores Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku uređaja za ispitivanje jačine materijala - dinamometra za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluku o pokretanju hitnog postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za pokretanje hitnog postupka javne nabavke izvođenja radova na sanaciji krova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Izvještaj o radu projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“ za 2015. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovanju Projekta za 2015. godinu i Plan rada Projekta za 2016. godinu, dok je odlučivanje po Zahtjevu stručnog koordinatora projekta prof. dr Snežane Petković za isplatu neisplaćenih honorara u 2011. i 2012. godini, ostavljeno za narednu sjednicu.
Upravni Odbor je na svojoj 39. sjednici dao saglasnost na zaključivanje sljedećih ugovora i sporazuma o saradnji:
-Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore Republike Srpske i Fondacije „Inovacioni centar Banja Luka“;
-Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Akademija umjetnosti) i Državnog muzičkog konzervatorijuma C. Polini iz Padove (Italija);
-Obnove ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Mariboru;
-Izmjene međuinstitucionalnih sporazuma o mobilnosti osoblja i studenata iz Programa Erasmus+.

Na sjednici je data saglasnosti Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Cjenovnik usluga vršenja fizičko-hemijskih analiza šire i vina.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5012/uni-2.jpg