Navigacija

Zajednički sastanak rukovodstava univerziteta u Banjoj Luci i Novom Sadu

Opšte

Rektorski kolegijum Univerziteta  u Novom Sadu kojeg čine rektor prof. dr Dušan Nikolić, prorektor za nastavu prof. dr Biljana Abramović, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Snežana Smederevac i prorektor za finansije i organizaciju prof. dr Saša Orlović, posjetio je 11.01. 2016. godine Univerzitet u Banjoj Luci. Tim povodom u Rektoratu je upriličen zajednički radni sastanak kojem su osim Rektorskog kolegijuma našeg Univerziteta na čelu sa rektorom prof. dr Stankom Stanićem, i predsjednika Upravnog odbora prof. dr Mile Dmičića,  prisustvovali i dekani, odnosno prodekani fakulteta/Akademije i direktor Instituta za genetičke resurse. 

Na sastanku je razgovarano kako o postojećoj  saradnji dva  univerziteta, tako i o mogućnostima njenog proširenja i intenziviranja,  te se u tom smislu moglo čuti niz konkretnih prijedloga.

Naglašavajući da nije samo riječ o partnerskom nego i bratskom univerzitetu, rektor Stanić je podsjetio da saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu datira od dana osnivanja Univerziteta u Banjoj Lucu, te da se ona ogleda u značajnoj zastupljenost  nastavnog kadra Univerziteta u Novom Sadu u nastavnom procesu na fakultetima našeg Univerzitat, zajedničkom učešću u međunarodnim projektima i naučnim konferencijama, razmjeni studenata i brojnim drugim oblastima.  

Rektor Univerziteta u Novom Sadu se složio da je dosadašnja saradnja izuzetna, te da tome u značajnoj mjeri doprinosi činjenica da je riječ o kompatibilnim univerzitetima na kojima se izučavaju iste ili srodne naučne discipline. Uprkos tome , smatra rektor Nikolić, ima  još dovoljno prostora za unapređenje međusobne saradnje, a organizovanje jednog ovakvog sastanka dobar je način da se identifikuju konkretni pravci zajedničkog djelovanja. 

Prorektori dva univerziteta zaduženi za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad, podsjetili su da su Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Novom Sadu učestvovali u značajnom broju TEMPUS projekta kao  partneri, te izrazili očekivanje da će se ta tradicija nastaviti i kroz program ERASMUS+ . Mogućnost zajedničkog djelovanja razmatrana je i kada je riječ o Programu HORIZON T 2020, tim prije ako se imaju u vidu uočeni problemi i ograničenja prilikom apliciranja oba Univerziteta za projekte u okviru ovog programa u prethodnom periodu.

O izuzetno bogatoj međufakultetskoj saradnji dva univerziteta na sastanku su govorili dekani fakulteta Univerzitat u Banjoj Luci  koji su još jednom podsjetili na nesebičnu dugogodišnju podršku Univerziteta u Novom Sadu , kako prilikom osnivanja tako i tokom stasavanja ovdašnjih fakulteta, koja se prije svega ogledala, i još se uvijek ogleda,  u angažovanju nastavnog kadra Novosadskog univerziteta i usavršavanju ovdašnjeg kadra na ovom bratskom univerzitatu , ali i u brojnim drugim oblastima. 

Ipak, konstatovano je da prostora za unapređenje saradnje ima u dosta oblasti, između ostalog i kroz angažovanje predavača po pozivu između dva univerzitata i unapređenje nastavanog procesa pogotovo na II i III ciklusu, intenzivniju  i organizovaniju razmjenu studenata, transfer zananja sa univerziteta na privredu, izdavačku djelatnost, odnosno objavljivanje radova nastavnika sa jednog univerziteta u časopisima drugog univerziteta, zajedničko organizovanje naučnih konferencija, itd. 

Imajući sve navedne o uvidu, na sastanku je dogovoreno da se formalno pokrene procedura obnavljanja postojećeg međuununiverzitetskog sporazuma o saradnji, te da se formira radna grupa koja bi do sredine februara trebala pripremiti godišnji program rada za 2016. godinu, između ostalog i na  osnovu konkretnih prijedloga za razvijanje i unapređe zajedničke saradnje koje će  dostaviti fakulteti, a od kojih su se neki mogli čuti i na današnjem sastanaku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4929/1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4929/2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4929/3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4929/4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4929/5.jpg