Navigacija

Posjeta Univerzitetu Paderborn u okviru TEMPUS BIHTEK projekta

Nauka i razvojOpšte

Delegacija Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu: prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta, prof. dr Milan Mataruga, prof. dr Petar Marić, prof. dr Slobodan Simović i Dragana Radulović, posjetila je Univerzitet Paderborn u Njemačkoj u okviru realizacije TEMPUS BIHTEK projekta.

 

Univerzitet Paderborn

 

Posjeta je održana u periodu od 24.01. do 27.01.2016. godine, pri čemu je organizovana posjeta kabinetu predsjednika Univerziteta, prof. Vilhelmu Šeferu, centralnoj administraciji, odsjeku računovodstva te Institutu za inteligentne tehničke sisteme – OWL.

Na slici sa lijeva na desno: prof. Marić, prof. Šefer,prof. Mataruga, prof. Simović i gosp. Mehić

U okviru projekta implementirano je korišćenje „benchmark“ metodologije na Univerzitetu, kao savremene upravljačke metode kvalitativnog osnaživanja Univerziteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4953/uni_paderborn.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4953/rektor_Sefer.jpg