Navigacija

Na Fakultetu političkih nauka održana konferencija „Porodične vrijednosti u savremenom društvu“

Opšte

U organizaciji Kluba studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka, dana 21.12.2015. godine u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, održana je konferencija na temu „Porodične vrijednosti u savremenom društvu“.

Organizovanje konferencije podržali su Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, grad Banja Luka i Univerzitet u Banjoj Luci.

Učesnicima konferencije, studentima nekoliko fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prigodnim prezentacijama obratili su se prorektori Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Draško Marinković i prof. dr Valerija Šaula, doc. dr Ljiljana Krneta i doc. dr Jagoda Petrović  sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i dr Suzana Gotovac Atlagić, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu i Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Studenti su dobili informacije o stanju i perspektivama demografske slike Republike Srpske, percepcijama porodičnih vrijednosti i vizijama budućnosti mladih ljudi kao i o socijalnom radu i uključivanju siromašnih porodica. Tokom konferencije se govorilo i o ličnim iskustvima u prevladavanju izazova na putu izgradnje uspješne karijere, uz istovremeno očuvanje porodice i njenih tradicionalnih vrijednosti, te iskustvima povratka u Republiku Srpsku nakon postdiplomskog školovanja i postizanja velikih profesionalnih uspjeha u inostranstvu.

Konferencija je dio projekta nastalog iz potrebe za promovisanjem porodičnih vrijednosti i uticaja na svijest mladih u cilju podizanja kvaliteta aktivnog i odgovornog roditeljstva i porodičnog života, pogotovo u vremenu kada je mlada populacija izložena agresivnim, sinhronizovanim uticajima koji promovišu poremećaj vrijednosti, zloupotrebi mogućnosti savrmenog tehnološkog razvoja i eroziji porodice, a time i društva u cjelini (medijski sadržaji koji promovišu raspad porodice, neprikladni sadržaji kroz „rijaliti“ programe, izolacija pojedinca okrenutog hedonizmu i potrošačkom mentalitetu i dr.).

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4933/Porodicne_veijednosti_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4933/Porodicne_veijednosti_2.jpg