Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Gorana Đurana

DoktoratiFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme za izradu doktorske teze u sljedećem sastavu:

1. Dr Mira Radojević, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Željko Savanović, docent, uža naučna oblast Opšta istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Dragiša Vasić, docent, uža naučna oblast Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Gorana Đurana

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4998/logo-filozofski-1.jpg