Navigacija

Sastanak sa zamjenikom ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U dekanatu Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dana 26.11.2015. godine, održan je radni sastanak sa zamjenikom ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini g- Metjuom Losonom (Matthew Lawson) i službenikom za politiku u Kancelariji te ambasade u Banjoj Luci g-đom Vanjom Manojlović.

Zamjenikom ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini g- Metjuom Losonom (Matthew Lawson)

Visoke goste su primili prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerija Šaula, prodekan za naučno-istraživački rad Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Petar Penda i šef Studijskog programa engleskog jezika i književnosti prof. dr Sanja Josifović-Elezović.



Tokom radnog sastanka razgovarano je o konkretnim oblicima saradnje sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu nabavke potrebne literature za buduću biblioteku Filološkog fakulteta, angažovanja stranih eksperata kao učesnika i referenata na međunarodnoj konferenciji iz oblasti engleskog jezika i književnosti koja će biti organizovana na Filološkom fakultetu sljedeće godine, o modalitetima zajedničkog obilježavanju 400 godina od smrti Viljema Šekspira tokom 2016. godine i dr.

Konstatovani su dobri primjeri ranije saradnje, te izražena obostrana namjera da se u narednom periodu osmisle i predlože projekti koje bi Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini mogla da podrži i time da doprinos promovisanju svog jezika, književnosti i kulture.



Nakon radnog sastanka, g. Loson se obratio studentima i zaposlenima Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prigodnim predavanjem o Velikoj povelji (Magna Carta), povodom 800 godina od usvajanja ovog važnog dokumenta u ustavnoj istoriji Engleske, koji je poslužio kao inspiracija ustavotvorcima u Sjedinjenim Američkim Državama, kreatorima Povelje Ujedinjenih nacija, kao i tvorcima međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima koji su nastali nakon II svjetskog rata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4741/UKdekanat2015-mala.jpg