Navigacija

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze kandidata Jelene Cvijanović

DoktoratiPoljoprivredni fakultet

Dana 14.11.2015. godine Jelena Cvijanović, dipl. inž. poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj - 180 ECTS, braniće završni - magistarski rad na temu:

"Diverzifikacija aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava kao model održivog ruralnog razvoja - studija slučaja opština Prnjavor".

Odbrana će se održati u Biblioteci Poljoprivrednog fakulteta sa početkom od 10.00 časova.