Navigacija

Francuski univerziteti u Banjoj Luci u okviru manifestacije CAMPUS FRANCE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U prostoru Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, dana 06.11.2015. godine održana je manifestacija pod nazivom Campus France, tokom koje su banjolučkoj javnosti predstavljene mogućnosti studiranja na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj.

Francuski univerziteti u Banjoj Luci u okviru manifestacije CAMPUS FRANCE 

Manifestaciju su organizovali Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Agencija za mobilnost studenata Campus France, uz učešće nekoliko visokoškolskih ustanova iz te države. Ova manifestacija se već nekoliko godina organizuje na području Balkana. Prošle godine je njen domaćin bilo Sarajevo, a sada, po prvi put Banja Luka.

Manifestaciju su zajedno otvorile Nj.E. Kler Bodoni (Claire Bodonyi), ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i g-đa Ljilja Petrović Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Francuski univerziteti u Banjoj Luci u okviru manifestacije CAMPUS FRANCE

Manifestaciju su zajedno otvorile Nj.E. Kler Bodoni (Claire Bodonyi), ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i g-đa Ljilja Petrović Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

U okviru programa ove značajne manifestacije održan je treći sastanak „Naučnog upravnog odbora Francuska-Bosna i Hercegovina“, tokom kojeg su predstavnici univerziteta iz Bosne i Hercegovine i prisutni predstavnici univerziteta iz Francuske razgovarali o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata, a g. Suad Muhibić, direktor Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini, prisutne upoznao sa programom Erasmus+, kao pokretačkom snagom naučne saradnje, mobilnosti i jačanja kapaciteta.

Francuski univerziteti u Banjoj Luci u okviru manifestacije CAMPUS FRANCE

Tom prilikom, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prisutne je upoznala sa primjerima postojeće međuuniverzitetske saradnje, kao što je niz aktivnosti na pripremi i realizaciji ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Poatjeu (Poitiers), Univerziteta Fransoa Rable iz Tura (Tours) i dr.

Tokom višegodišnje dobre saradnje sa Ambasadom Republike Francuske u BiH, Univerzitet u Banjoj Luci je bio u prilici da ugosti ambasadore te države koji su se prigodnim predavanjima obratili studentima i zaposlenima na UBL, da učestvuje u manifestaciji obilježanja Dana frankofonije, da koristi mogućnosti stipendiranja koje nudi Vlada Republike Francuske, da bude domaćin nastavnicima, saradnicima i studentima sa univerziteta u Francuskoj, te da, u saradnji sa Francuskim institutom, angažuje lektore francuskog jezika na studijskom programu Francuskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu. Krajem ove godine očekuje se i odluka nadležnih organa o prijavi Univerziteta u Banjoj Luci za učlanjenje u svjetsku Univerzitetsku asocijaciju frankofonije.

Francuski univerziteti u Banjoj Luci u okviru manifestacije CAMPUS FRANCE

Ranija saradnja Univerziteta u Banjoj Luci sa visokoškolskim ustanovama iz Francuske, kroz realizaciju projekata iz programa TEMPUS i u programu mobilnosti ERASMUS MUNDUS, biti će nastavljena učešćem u novom programu ERASMUS+. Posebno je interesantna mogućnost učešća Univerziteta u Banjoj Luci, tj. njegovih organizacionih jedinica, u dijelovima tog programa koji podstiče i finansira tzv. kreditnu mobilnost, programu koji otvara mogućnosti usklađivanja postojećih kurikuluma radi lakše mobilnosti ali i izrade novih kurikuluma za sticanje zajedničke ili dvostruke diplome, te druge strukturalne mjere jačanja kapaciteta, o čemu je razgovarano tokom susreta predstavnika Univerziteta u Banjoj Luci i visokoškolskih ustanova iz Francuske na sajmu obrazovanja Campus France.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4675/campusFRANCE-mala.gif