Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - engleski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta je na 72. sjednici održanoj 10.11.2015. godine donijelo Odluku broj 09/3.1724-15b/15 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje u sastavu:

1. Dr Željka Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - engleski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Tatjana Marjanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - engleski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Katarina Rasulić, docent, uža naučna oblast Anglistika, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - engleski jezik Emir Muhić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4715/logo-ff.png