Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milice Čizmović

DoktoratiPravni fakultet

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata prijavljene doktorske disertacije pod nazivom "Zaštita prava žiga u domaćem i pravu Evropske unije", mr Milice J. Čizmović, napisala je Komisija imenovan na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Banjoj Luci broj: 12/3.620-V-15/15, održanoj dana 23. juna 2015. godine u sastavu:

1. Akademik prof. dr Vitomir Popović, redovni profesor, uža naučna oblast: Međunarodno poslovno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Radovan Vukadinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Međunarodno poslovno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
3. Dr Jelena Ćeranić, docent, redovni profesor, uža naučna oblast: Pravo intelektualne svojine, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milice Čizmović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4604/large_thumb_logo-pravni.jpg