Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Očuvanje genetičkih resursa

Izbori u zvanjaPoljoprivredni fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Gordana Đurić, redovni profesor, uža naučna oblast: Očuvanje genetičkih resursa i Hortukultura, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Sonja Ivanovska, redovni profesor, uže naučne oblasti (predmeti): Genetika, Biometrika, Korišćenje biljnih genetičkih resursa, Fakultet  za poljoprivredne nauke i hranu, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodije" Skoplje, član
3. Dr Zrinka Knezović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biometrika, (predmeti): Biometrika, Biostatistika, Principi naučno-istraživačkog rada, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru, član
4. Dr Dragutin Matarugić, redovni profesor, uža naučna oblast: Morfologija i fiziologija životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
5. Dr Gordana Rokvić, docent, uža naučna oblast: Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Očuvanje genetičkih resursa Mirela Kajkut Zeljković, Sanda Stanivuković i Jelena Nikitović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4601/agro.jpg