Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 07.10.2015. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Razmatrajući zahtjev Studentskog parlamenta o organizovanju dodatnog ispitnog termina u oktobru mjesecu, Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci usaglasio je na sjednici održanoj 07.10.2015. godine prijedlog da se odobri produžetak oktobarskog ispitnog roka, te će isti biti upućen Senatu na odlučivanje. U skladu sa ovim zaključkom tu mogućnost mogli bi koristiti studenti kojima nedostaje jedan položen ispit za sticanje uslova za upis naredne godine studija, kao i studenti koji su već dali uslov, a ostao im je samo jedan nepoložen ispit, kako bi eventualnim polaganjem preostalog ispita mogli ostvariti druga prava.

Ukoliko prihvati prijedlog Proširenog kolegijuma i donese odluku o produženju oktobarskog ispitnog roga, Senat je u obavezi da u skladi sa ovom promjenom, izmijeni i Akademski kalendar. 

Na istoj sjednici članovima Proširenog kolegijuma predočena je Informacija Instituta za genetičke resurse o zaštićenom području „Univerzitetski grad“ sa planom daljih aktivnosti. Nakon opširne diskusije, donesen je zaključak kojim se rektor i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci obavezuju da najkasnije do kraja naredne sedmice obave razgovor s gradonačelnikom i predsjednikom Skupštine Grada Banja Luka na temu predloženog Regulacionog plana „Univerzitetskog grada“ kako bi se ustanovilo šta je sporno u pomenutom prijedlogu. Nakon dobijanja te informcije od rukovodstva Grada, ova tačka bi se ponovo našla na dnevnom redu sjednice Proširenog kolegijuma.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4978/uni-2.jpg