Navigacija

Informacija sa 35. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 35. sjednici održanoj 27.10.2015. godine razmatrao je i usvojio Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci. Takođe, donesena je i Odluka o izmjeni Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta u Banjoj Luci.

Na 35. sjednici UO doneseno je više odluka o zaključivanju sporazuma o saradnji, i to:
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Voronješkog državnog univerziteta (Ruska Federacija);
-Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Belgorodskog državnog univerziteta „V.G.Šuhov“ (Ruska Federacija);
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog instituta za ruski jezik „A.S. Puškin“ Moskva (Ruska Federacija);
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta „Jurja Dobrile“ u Puli (Hrvatska);
- Sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole Weihenstephan Univerziteta primijenjenih nauka Trizdorf (Triesdorf) (Njemačka);
- Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Opole (Poljska);
- Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa javnom ustanovom „Zavičajni muzej“ Gradiška;

Nakon razmatranja Zahtjeva Saveza studenata Medicinskog fakulteta za izmjenu Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2015/16. godinu, donesen je zaključak da se školarina za ovu kategoriju studenata na integrisanim studijima medicine, stomatologije i farmacije vrati na prošlogodišnji nivo, tj. da bude 2.000,00 KM, te da osnovica za obračun obnove godine bude utvrđena visina školarine.

Upravni odbor je na istoj sjednici donio i Odluku o dodjeli novčanih nagrada najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2014/15. godini.

Na sjednici je data saglasnosti Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na prijedlog Cjenovnika usluga hemijske laboratorije, te je prihvaćen Zahtjev Šumarskog fakulteta za utvrđivanje visine naknade za izvođenje terenske nastave.

Takođe, razmatran je i prihvaćen Izvještaj o provođenju postupaka javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za period januar – septembar 2015. godine.

U nastavku sjednice, finansijskog direktora Univerziteta je predočio članovima Upravnog odbora informaciju u vezi sa Presudom Suda Bosne i Hercegovine po Žalbi „Aragosta investa“ d.o.o. Banja Luka izjavljena na Odluku ugovornog organa Univerziteta u Banjoj Luci u postupku javne nabavke radova na izgradnji objekta IV Paviljona za smještaj studenata. Isto tako, Upravni odbor je informisan o održanom sastanku sa predstavnicima Grada Banja Luka na temu realizacije Regulacionog plana.

Upravni odbor je nakon razmatranja, odbio Žalbu Svjetlane Vučić na Odluku rektora Univerziteta u Banjoj Luci o preraspodjeli radnika, od 09.09.2015. godine, dok je razmatranje prigovora mr Danice Savanović i Ane Velimir na rješenja rektora Univerziteta o odbijanju isplate jubilarne nagrade, odloženo.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4648/uni-2.jpg