Navigacija

Održana druga sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 07. 09. 2015. godine, održana je druga sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine (RKBiH/RZBiH). Na sjednici je između ostalog diskutovano o Prijedlogu pravilnika o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja, koji je Rektorska konferencija usaglasila još 2013. godine, ali koji nije bio prihvaćen od strane nadležnih bh. vlasti. Nakon diskusije na ovu temu, donesen je zaključak da RKBiH/RZBiH ostaje pri ranijem prijedlogu Pravilnika, te će isti biti ponovo upućen Savjetu ministra na usvajanje.

Održana druga sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Predsjedavajući Rektorske konferencije prof. dr Stanko Stanić, upoznao je u nastavku sjednice prisutne o sadržaju dopisa koje je Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo u vezi sa Inicijativom za finansiranje Rektorske konferencije. S tim u vezi dogovoreno je da se uz pregled planiranih aktivnosti RKBiH/RZBiH (tematskih konferencija, studijskih putovanja i sl.), u ovoj, kao i u narednoj godini, Ministarstvu uputi zahtjev za dodjelu granta iz kojeg bi te aktivnosti bile finansirane.
Održana druga sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Na istoj sjednici je donesena je i Odluka o zaključivanju Ugovora o saradnji između RKBiH/RZBiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, kojim će se prije svega omogućiti intenzivnija saradnja univerziteta iz Bih sa univerzitetima u SAD.

Takođe, dogovoreno je da se na sljedećoj sjednici upriliči potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Održana druga sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Na drugoj sjednici RKBiH/RZBiH prihvaćena je Informacija o naučnoj konferenciji Zapadnog Balkana „Perspektivna Evropa: Izgradnja budućnosti naukom“, održanoj u Haleu i Berlinu, u Saveznoj Republici Njemačkoj, koju je prisutnim predočio predsjedavajući RKBiH/RZBiH.

Isto tako, na sjednici je donesena i Odluka o visini iznosa isplate troškova i naknada članovima ovog tijela.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4524/RF-mala.gif