Navigacija

Održan zajednički sastanak rukovodstava dva javna univerziteta u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 04. 09. 2015. godine održan je zajednički sastanak rektorskih kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Održan zajednički sastanak rukovodstava dva javna univerziteta u Istočnom  Sarajevu

Sastanku je osim rektora, prorektora i predsjednika upravnih odbora dva javna univerziteta prisustvovala i pomoćnica ministra prosvjete Republike Srpske za visoko obrazovanje Radmila Pejić.

Riječ je o jednom u nizu sličnih sastanaka rukovodstava dva javna univerziteta koji se organizuju s ciljem dolaženja do jedinstvenih stavova po pitanjima koja su od zajedničkog interesa.

Među takvim pitanjima, ovoga se puta našao Prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2015-2020. godine, kojem je, uz izmjene Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske na sastanku u Istočnom Sarajevu posvećeno najviše pažnje.

Iako je prijedlog pomenute strategije ocijenjen kao dobra polazna osnova, kroz diskusiju je naglašeno da ima prostora da se on poboljša, odnosno preciznije definišu pojedini razvojni ciljevi u oblastima poput integrisanog visokoobrazovnog sistema, unapređenja naučno-istaživačke djelatnosti i sl.

Održan zajednički sastanak rukovodstava dva javna univerziteta u Istočnom  Sarajevu

Kako se moglo čuti na sastanku u Istočnom Sarajevu prostora za poboljšanje postojećih rješenja pogotovo ima kada je riječ o Zakonu o visokom obrazovanju, što se prije svega odnosi na neophodnost pooštravanja kriterije za izbor u viša zvanja, na segment zakona koji se tiče finansiranja visokoobrazovnih institucija, jasnije definisanje razlike između akademskih i strukovnih studija, preciziranje zajedničkih studijskih programa i dr.

Budući da je prvi naredni sastanak radne grupe zadužene za pripremu novog teksta zakona planiran za 10. septembar, dogovoreno je da ovi, kao i brojni drugi prijedlozi koje su na sastanku iznijeli predstavnici dva javna univerziteta, budu što prije dostavljeni radnoj grupi kako bi bili razmatrani, odnosno uvršteni u nacrt izmjena pomenutog zakona.

Jedna od tema zajedničkog sastanka bila je i razmjena nastavnika i saradnika između dva javna univerziteta. S tim u vezi zaduženi su prorektori za nastavu da već početkom sedmice dostave spiskove sa opterećenjem nastavnika i saradnika u nastavnom procesu, kako bi oni koji nemaju normu na jednom od dva javna univerziteta bili angažovani na drugom, čime bi se u značajnoj mjeri umanjila potreba za honorarnim angažovanjem nastavnika izvan prostora RS, a samim tim i troškovi.

Održan zajednički sastanak rukovodstava dva javna univerziteta u Istočnom  Sarajevu

Kada je riječ o angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzietat u Istočnom Sarajevu na drugim visokoškolskim ustanovama, još jednom je naglašeno da ovoj vrsti radnog angažmana treba da prethodi saglasnost rektora ili senata, što je na Univerzitetu u Banjoj Luci regulisano posebnim aktom Senata.

U nastavku sjednice razgovarano je o pokretanju inicijative za rebalans Budžeta, te je predloženo da se na ovu temu početkom sedmice pokuša organizovati sastanak sa ministrom prosvjete.

Na sastanku u Istočnom Sarajevu razgovarano je i o usaglašavanju procedura korištenja studentskih domova, kao i o licenciranju studijskih programa na dva javna univerziteta.

S tim u vezi izraženo je očekivanje da će Ministarstvo u najskorijem roku dostaviti pregled odobrenih zahtjeva za licenciranje kako bi se što prije krenulo sa organizacijom nastave na tim studijskim programima, kao i pregled odbijenih i zahtjeva za koje se čeka dopuna.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4521/03-mala.gif