Navigacija

Informacija sa 32. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 32. sjednici održanoj 15. 09. 2015. godine razmatrao je i prihvatio Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada.

U nastavku sjednice razmatrana je Informacija Grada Banja Luka u vezi sa Zahtjevom Univerziteta u Banjoj Luci za realizaciju Regulacionog plana „Jug 1“, te je nakon diskusija donesen zaključak da Upravni odbor ostaje pri ranijem prijedlogu Regulacionog plana. Istovremeno, predsjednik Upravnog odbora i rektor su zaduženi da u najskorije vrijeme obave razgovor na ovu temu sa gradonačelnikom i predsjednikom Skupštine.

Na svojoj 32. sjednici Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Izvještaj o provođenju postupka javnih nabavki na Univerzitetu za mjesec avgust 2015. godine.

Upravni odbor je na istoj sjednici donio Odluka o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i kompanije LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka i Društva za upravljanje projektima „Projman“, d.o.o. Banja Luka.

Takođe, donesena je Odluka o usklađivanju djelatnosti i organizacije instituta u sastavu Poljoprivrednog fakulteta, i to: Instituta za ratarstvo, Instituta za hortikulturu, Instituta za stočarstvo, Instituta za agroekologiju i zemljište i Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj.

Na sjednici je prihvaćen zahtjev Poljoprivrednog fakulteta za nabavku traktora, kao i Zahtjev Pekare „Bakal“ za davanje saglasnosti na izvedenu adaptaciju prostora.

Prigovor doc. dr Borivoja Kruškovića zastupanog po punomoćniku advokatu Marjani Kulenović iz Banja Luke na Rješenje rektora Univerziteta od 24.08.2015. godine je odbijen.

Upravni odbor je na 32. sjednici donio Odluku o imenovanju Disciplinske komisije Univerziteta u Banjoj Luci, u sljedećem sastavu: Mr Milan Pilipović (predsjednik), Dragan Miličić (zamjenik predsjednika), doc. dr Siniša Kurteš (član) i prof. dr Branko Blanuša (zamjenik člana).

Na sjednici je prihvaćena Informacija sa pregledom programa obilježavanja 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Pregled nerealizovanih aktivnosti Upravnog odbora u proteklom periodu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4536/uni-1.jpg