Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga programiranja i održavanja baze podataka naučnih radnika srpske dijaspore za potrebe projekta „Razvoj mreže mobilnosti u BiH (BAMONET)“ za potrebe EURAXESS Centra BiH Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci