Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Stomatološka protetika

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Dubravka Marković, redovni profesor, uža naučna oblast Stomatološka protetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik;
2. Dr Vojkan Lazić, redovni profesor, uža naučna oblast Stomatološka protetika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član.
3. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Stomatološka protetika Valentina Veselinović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4445/medicinski-fakultetST.jpg