Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Parodontologija i oralna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Saša Čakić, redovni profesor, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu,predsjednik;
2. Dr Ana Pucar, vanredni profesor, uža naučna oblast Parodontologija i 2 oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu,član
3. Dr Miloš Hadži-Mihajlović, docent, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima  za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Parodontologija i oralna medicina Nataša Trtić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4443/medicinski-fakultetST.jpg