Navigacija

Informacija sa 30. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 30. sjednici održanoj 13.07.2015. godine razmatrao je i usvojio Informaciju o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za prvih šest mjeseci 2015. godine sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

Istovremeno, rektor i nadležne službe su zadužene da obezbijede uslove za isplatu naknada za rad preko norme nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci, kao i za isplatu naknada gostujućim profesorima.

Takođe, Upravni odbor je usvojio i Informaciju o realizaciji Plana javnih nabavki za prvih šest mjeseci 2015. godine, te donio zaključak da se za narednu sjednicu pripremi prijedlog izmjena i dopuna Plana nabavki.

Na istoj sjednici razmatrana je i usvojena Informacija o toku realizaciji postupka nabavke radova na izgradnji objekta Paviljona IV za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu.

Isto tako, doneseno je je više odluka o pokretanju postupaka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke, i to:
-usluga štampanja materijala za potrebe nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci;
- kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-laboratorijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-tonera i ketridža za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-hemikalija za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-video projektora i sistema ozvučenja za konferencijsku salu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci; te
- audio-video opreme za stvaranje otvorenih edukativnih resursa u okviru TEMPUS BAEKTEL projekta “Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje podržano tehnologijom” za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

Upravni odbor je na svojoj 30. sjdnici donio viš odluka o zaključivanju sporazuma i memoranduma o saradnji, i to:
- Sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta i Zavoda za statistiku Republike Srpske;
- Memoranduma o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu; kao i
-Memoranduma nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Takođe, prihvaćen je Zahtjev Prirodno-matematičkog fakulteta za davanje saglasnosti na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj i pomenutog fakulteta.

U nastavku sjednice, prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović informisao je članove UO o toku realizacije projekta uvođenja Integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci, te je u vezi sa tim donesen zaključak da se za septembarsku sjednicu Upravnog odbora pripremi pisani pregled aktivnosti koje su realizovane i koje treba da se realizuju kada je riječ o integrisanom informacionom sistemu, uključujući i aktivnosti koje se odnose na sajt Univerziteta i Univerzitetski računarski centar.

Upravni odbor je na svojoj 30. sjednici donio odluku o davanju saglasnosti Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci na Odluku o visini troškova za sticanje naučnog stepena doktora nauka, kao i Odluku o visini naknade za organizovanje pripremne nastave iz matematike i hemije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Nakon razmatranja zahtjeva Rukometnog kluba „Borac m:tel“ Banja Luka za zaključivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, izražena je spremnost za saradnju, ali pod uslovom da RK „Borac m:tel“ prethodno izmiri obaveze koji ima prema Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici konstatovano je da trenutno nema potrebe da Upravni odbor donosi odluke o finansijskim obavezama Univerziteta u vezi sa aktivnosti na obilježavanju 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, donesen je zaključak da se za prvu narednu sjednicu Upravnog odbora pripremi cjelovita informacija sa pregledom programa obilježavanja ovog značajnog jubileja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4442/uni-3.jpg