Navigacija

Potpisani sporazumi o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Šinšu univerziteta iz Nagana, Japan

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 26. 06. 2015. godine upriličena je ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju o akademskoj saradnji, Sporazuma o saradnji i razmjeni u oblasti istraživanja i Sporazuma o razmjeni studenata između Univerziteta u Banjoj Luci i Šinšu univerziteta  iz Nagana, Japan (Shinshu University). 
 

Zvanično potpisivanje sporazuma uslijedilo je nakon pregovora i prvog susreta predstavnika dva univerziteta u Banjoj Luci početkom januara 2015. godine, te provođenja potrebnih aktivnosti koje se tiču razmatranja prijedloga teksta budućeg partnerskog sporazuma između dva univerziteta od strane nadležnih univerzitetskih organa. 

Rektor Univerziteta Šinšu prof. dr Kijohito Jamasava (Kiyohito Yamasawa) i rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, svojim potpisima na pomenutom memorandumu i sporazumima o saradnji, 26.06.2015. godine stvorili su i formalne pretpostavke za tješnju saradnju dva univerziteta koja je već u toku.

Ova saradnja podrazumijeva aktivnosti kao što su boravak i studiranje dvoje nekadašnjih studenata Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na ovom partnerskom univerzitetu u Naganu (Tanja Torbica i Radovan Kukobat), kao i saradnju eksperata za projektnu oblast dva univerziteta na pripremi projektne dokumentacije za istraživanje iz oblasti održivog razvoja. Riječ je o istraživanju koje je podržano programom SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development), i koji bi, preko svoje Agencije za međunarodnu saradnju (JICA-Japan International Cooperation Agency), finansirala Vlada Japana. 

 

Sastanku u Rektoratu prisustvovali su i prorektori Univerziteta u Banjoj Luci: prof. Dr Valerija Šaula, prof. dr Milan Mataruga i prof. dr Draško Marinković; doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, direktor Centra za međunarodnu razmjenu Šinšu univerziteta prof. dr  Kijoši Tanaka (Kiyoshi Tanaka), profesor emeritus Kacumi Kaneko (Katsumi Kaneko), prof. dr Min Zi Čua (Min Zhi Chua), saradnica u Centru za globalno obrazovanje Šinšu univerziteta g-đa Noriko Nacume ( Noriko Natsume), kao i savjetnik amabasadora  u Ambasadi Japana u BiH Kazumasa Mijazaki (Kazumasa Miyazaki). 

Učesnici sastanka su se složili da je kroz dosadašnje aktivnosti stvoreno plodno tlo za saradnju, te su izrazili zadovoljstvo što je ta saradnja usmjerena ka razmjeni studenata i nastavnika i zajedničkom učešću u istraživačkim projektima čiji značaj prevazilazi okvire dva univerziteta. 

Takođe, obostrano je izražena spremnost da se ta saradnja proširuje, pogotovo u oblastima koje su predmet izučavanja na oba univerziteta kao što su:  inženjerstvo, tehnologija, ekonomija, poljoprivreda, medicina,  umjetnosti i dr. 

Iskustva i rezultati koje su postigli i još postižu nekadašnji  studenti Univerziteta u Banjoj Luci na Šinšu univerzitetu , još su jedna potvrda teze da saradnja dva univerziteta može biti izuzetno plodonosna, istaknuto je na stastanku u Rektoratu. Priliku da studenti sa partnerskog univerziteta u Japanu  borave na Univerzitetu u Banjoj Luci imaće u novembru mjesecu kada se održava, već tradicionalni,  studentski naučni skup  „Studenti u susret nauci“, za koji će studentima sa Šinšu univerziteta biti upućen poziv za učešće. 

Osim učešća u zajedničkim projektima i razmjene studenata i nastavnog kadra, uspostavljena saradnja sa  Šinšu univerzitetom  otvara, između ostalog, i mogućnost povremenog gostovanja i držanje predavanja eminentnih profesora sa ovog Univerziteta na fakultetima našeg univerziteta. Jedan od njih je i pomenuti član delegacije iz Japana, profesor emeritus  Kacumi Kaneko, svjetski priznat stručnjak  iz oblasti nanomaterijala koji je dan prije potpisivanja sporazuma o saradnji dva univerziteta, 25.06.2014. godine održao izuzetno posjećeno predavanje na  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Tema predavanja profesora Kaneko bila je „Pojačane interakcije atoma i molekula u skrivenim prostorima nanomaterijala“ („ Enhanced Collective Interactions in Atoms and Molecules Confined in Carbon Nanospaces“), a istraživanje koje ovaj ugledni stručnjak provodi već dvije decenije ima za cilj upotrebu nanomaterijala u svrhe očuvanja životne sredine. Nakon izuzetno zanimljivog jednočasovnog predavanja profesor Kaneko je odgovarao na pitanja iz publike. 

Šinšu univerzitet je javna visokoškolska ustanova osnovana 1949. godine. Ima sjedište u gradu Nagano, a čine ga osam  fakulteta, osam  visokih škola, više istraživačkih instituta, biblioteka i bolnica. Ovaj parnerski univerzitet nudi studijske programe iz oblasti obrazovanja, inženjerstva, tehnologije, ekonomije, poljoprivrede, medicine, prirodnih nauka i umjetnosti.  Više o ovoj parterskoj inistituciji Univerziteta u Banjoj Luci možete saznati na: www.shinshu-u.ac.jp/english )

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4395/japanci-00.jpg