Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milijane Sladojević Maleš

DoktoratiFilozofski fakultet

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 04.03.2015. godine imenovani smo u Komisiju, Rješenjem broj 73/3.380-6/15, za pisanje Izvještaja o ocjeni podobnosti teme prijavljene doktorske disertacije pod nasloovom "Sloboda i pravda u Hobsovom zasnivanju moderne misli o društvu" i kandidata mr Milijane Sladojević-Maleš. Izvještaj koji podnosimo radila je Komisija u sastavu:

1. Dr Radivoje Kerović, redovni profesor, uža naučna oblast Istorija filozofije i Filozofska antropologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Miodrag Živanović, redovni profesor, uža naučna oblast Ontologija i Istorija filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Aleksandar Petrović, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija filozofije i Estetika, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milijane Sladojević Maleš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4283/logo-filozofski.png