Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jasne Guzijan

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci broj 14/3.340/15 od 02.04.2015. imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Jasne Guzijan, dipl. inž. arh. za izradu doktorske disertacije pod nazivom "Obrasci urbane regeneracije u funkciji očuvanja identiteta istorijskog jezgra - studija slučaja Trebinje". Komisija u sastavu:

1. Prof. dr Midrag Ralević, dipl.inž.arh. uža naučna oblast: Urbanizam i planiranje prostora, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu - predsjednik
2. Prof. dr Aleksandra Đukić, dipl.inž.arh. uža naučna oblast: Urbanizam i planiranje prostora, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu - član
3. Doc. dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh. uža naučna oblast: Urbanizam i planiranje prostora, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci - član

je pregledala materijal za izradu doktorske teze i podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jasne Guzijan

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4341/agf-logo.gif