Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dejana Brankovića

DoktoratiMašinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 16/3.1109/15 od 11.06.2015. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme "Optimizacija pouzdanosti rada priozvodnog sistema za proizvodnju higijenskog papira korišćenjem koncepcija održavanja prema stanju" i kandidata mr Dejana Brankovića za izradu doktorske teze (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Dr Zdravko Milovanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uže naučne oblasti: Hidro i termoenergetika i Montažne tehnologije i održavanje, predsjednik Komisije;
2. Dr Vid Jovišević, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast: Proizvodno mašinstvo, član Komisije;
3. Akademik dr Ljubiša Papić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu, uža naučna oblast: Industrijsko inženjerstvo, član Komisije.

Nakon što je pregledala i proučila Prijavu teme za izradu doktorske disertacije, biografiju i bibliografiju kandidata mr Dejana Brankovića, dipl. inž. maš. Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dejana Brankovića 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4379/logo-mf.jpg