Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Predrag Grubor, redovni profesor uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Darko Lukić, redovni profesor uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Dragan Mandarić, redovni profesor uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija Dragan Kostić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4386/medicinski-fakultetST.jpg