Navigacija

Održana prvi sastanak Redakcionog odbora za izradu monografije povodom 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 21. maja 2015. godine održan je prvi sastanak Redakcionog odbora za izradu monografije povodom 40 godina od osnivanja Univerziteta u Banjoj Luci.

Održana prvi sastanak Redakcionog odbora za izradu monografije povodom 40  godina Univerziteta u Banjoj Luci

Odbor je imenovan Odlukom rektora Univerziteta u Banjoj Luci od 05. maja 2015. godine, a u njegovom sastavu su:

1. Prof. dr Draško Marinković, prorektor za kadrovske i materijalne resurse - predsjednik Redakcionog odbora
2. Prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
3. Prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja
4. Prof. dr Milan Mataruga, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj
5. Prof. dr Nataša Glišić, Akademija umjetnosti
6. Prof. dr Ljubiša Preradović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
7. Doc. dr Jelena Trivić, Ekonomski fakultet
8. Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, Elektrotehnički fakultet
9. Prof. dr Živko Babić, Mašinski fakultet
10. Prof. dr Radoslav Gajanin, Medicinski fakultet
11. Doc. dr Darko Radić, Pravni fakultet
12. Prof. dr Nebojša Savić, Poljoprivredni fakultet
13. Prof. dr Biljana Kukavica, Prirodno-matematički fakultet
14. Prof. dr Jovo Miljanović , Rudarski fakultet
15. Prof. dr Ljiljana Vukić, Tehnološki fakultet
16. Prof. dr Slobodan Simović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
17. Prof. dr Petar Penda, Filološki fakultet
18. Prof. dr Srđan Dušanić, Filozofski fakultet
19. Doc. dr Duško Trninić, Fakultet političkih nauka
20. Prof. dr Ljiljana Došenović, Šumarski fakultet
21. Aleksandar Forca, Studentski parlament
22. Mr Tatjana Marić, Rektorat Univerziteta
23. Mr Slava Govedarica, Rektorat Univerziteta
24. Milorad Kašćelan, Akademija umjetnosti
25. Milan Damjanović, Ekonomski fakultet i
26. Aleksandar Gaćina, Rektorat Univerziteta

Na prvom sastanku Redakcionog odbora razgovarano je prije svega o strukturi monografije, te je dogovoreno da u ovoj publikaciji budu prezentovani podaci o Univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama, koji su aktuelni na dan 01. 06.2015. godine.

Održana prvi sastanak Redakcionog odbora za izradu monografije povodom 40  godina Univerziteta u Banjoj Luci

Budući da će pri predstavljanju ostvarenih naučno-istraživačkih rezultata zaposlenih u monografiji biti korišteni podaci iz informacionog sistema e-zaposleni (https://zaposleni.unibl.org), na sastanku je dogovoreno da će svim organizacionim jedinicama Univerziteta biti upućen dopis u kome se traži od zaposlenih da postupe u skladu sa Odlukom o obaveznom unošenju bibliografija osoblja Univerziteta koju je donio rektor 03. 12. 2014. godine, i da najkasnije do 30.05. 2015. godine u informacioni sistem Univerziteta unesu podatke o svojim naučnim rezultatima.

Naredni sastanak Redakcionog odbora zakazan je za 03.06. 2015. godine, u 13.00 časova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4230/RO-mala.gif