Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Mićina

DoktoratiTehnološki fakultet

 

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 15/3.635-6/15 od 09.04.2015. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu i odbranu urađene doktorske disertacije kandidata mr Saše Mićina, pod nazivom „Korozione karakteristike elektrohemijskih prevlaka trojnih legura cinka".

 

Komisija u sastavu:
1. Dr Milan Antonijević, redovni profesor, uža naučna oblast Hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu, mentor
2. Dr Miomir Pavlović, redovni profesor, uža naučna oblast Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Borislav Malinović, docent, uža naučna oblast Elektrohemijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
4. Dr Zora Levi, docent, uža naučna oblast Neorganska i nuklearna hemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

 

pregledala je dostavljenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada, Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Mićina

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4274/tf.gif