Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Maline Čvoro

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakultta Univerziteta u Banjoj Luci, koja je održana 02.04.2015. godine, na osnovu člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, donešena je Odluka broj 14/3.346/15, kojom je obrazovana Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr Maline Čvoro, dipl. inž. arh. pod nazivom "Transformacija priobalja u funkciji unapređenjea identiteta gradova Republike Srpske i BiH", u sastavu:

1. Dr Vladan Đokić, redovni profesor, uža naučna oblast: Urbanizam i prostorno planiranje, Arhitektonsko fakultet, Univerzitet u Beogradu - član i mentor,
2. Dr Ljiljana Došenović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Urbano šumarstvo, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci - predsjednik,
3. Dr Milenko Stanković, redovni profesor, uža naučna oblast: Arhitektonsko projektovanje, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci - član


Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Maline Čvoro

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4165/agf.gif