Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorija prava i države

Izbori u zvanjaPravni fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Akademik prof. dr Snežana Savić, uža naučna oblast Teorija prava i države, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Radomir Lukić, uža naučna oblast Teorija prava i države, Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Mile Dmičić, uža naučna oblast Ustavno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Teorija prava i države Igor Milinković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4245/large_thumb_logo-pravni.jpg