Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura

Izbori u zvanjaPoljoprivredni fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Nikola Mićić, redovni profesor, uža aučna oblast Biometrika i Hortikultura, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Gordana Đurić, redovni profesor, uža naučna oblast: Hortikultura i Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Evica Martinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Voćarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
4. Dr Tomo Milošević, redovni profesor, uža aučna oblast Voćarstvo, Afronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, članrzitet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura Miljan Cvetković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4185/agro.jpg