Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 28.05.2015. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 28. 05.2015. godine razmatrao je i prihvatio Prijedloga pravilnika o izmjeni pravilnika o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja, te će isti biti upućen resornom Ministarstvu na razmatranje.

Takođe, razmatran je i, uz uvažene korekcije, prihvaćen Prijedlog troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2015/2016. godinu koji će biti upućen Upravnom odboru na razmatranje i odlučivanje.

Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta za osnivanje novog studijskog programa Radiološko inženjerstvo je nakon diskusije, vraćen NNV Medicinskom fakultetu uz sugestiju da se elaborat dopuni u skladu sa prijedlozima Kolegijuma.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4268/uni-1.jpg