Navigacija

Informacija sa 43. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 43. sjednici, održanoj 28 05.2015. godine, nakon provedene procedure tajnog glasanja, donio je Odluku o imenovanju članova Komiteta za etička pitanja Univerziteta u Banjoj Luci. Ovom Odlukom imenovani su sljedeći članovi Komiteta: prof. dr Mira Mandić, prof. dr Svjetlana Stojisavljević-Šatara, doc. dr Stevo Pucar, doc. dr Duško Trninić i doc. dr Đorđe Čiča, te studenti Zorica Grahovac i Nebojša Tepić kao predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci u pomenutom tijelu.

Na istoj sjednici Senat je nakon razmatranja, prihvatio Prijedlog nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana na I ciklusu studija studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, kao i Prijedlog NNV Filološkog fakulteta o dopuni izbornih predmeta na svim studijskim programima I ciklusa studija.

Isto tako, donesena je Odluka o imenovanju rukovodioca studijskih programa: Aktuarstvo, International Master in Business and Administration (MBA), Poslovna ekonomija, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Finansije i revizija javnog sektora, Međunarodna ekonomija i Ekonomija i poslovno upravljanje, koji se izvode na Ekonomskom fakultetu.

Takođe, Senat je nakon razmatranja Zaključka Proširenog kolegijuma, broj: 01-1/04-3.1571-4/15 od 13.05.2015. godine, prihvatio prijedlog redukcije sistemskih pokazatelja kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

U nastavku 43. sjednice, Senat je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Filozofskom i Filološkom fakultetu.

Donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Medicinskom, Filozofskom , Filološkom i Pravnom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom, Filozofskom i Filološkom fakultetu.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme za izradu doktorske disertacije mr Dine Kosića.

Senat je prihvatio i Prijedloga NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o organizovanju instruktivne nastave iz matematike. Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici razmatralo i prihvatilo dva prijedloga ugovora o saradnji i to:
-Ugovora između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju – Odjeljenje za urbani dizajn i planiranje; te
-Ugovora između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Pajsije Hilendarski u Plovdivu – Bugarska (Ugovor za 2014 – 2021 godinu između institucija iz zemalja učesnica programa i partnerskih zemalja – Program – Erasmus+)

U nastavku sjednice razmatrano je i više zahtjeva za preispitivanje odluka Senata.

Takođe, Senata je na svojoj 43. sjednici razmatrao i prihvatio Prijedlog pravila studiranja na trećem ciklusu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4269/logouniblnews_t.jpg