Navigacija

Informacija sa 28. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 28. sjednici, održanoj 18. 05.2015 godine, na prijedlog rektora Univerziteta prof. dr Stanka Stanića, jednoglasno je donio odluku o izboru mr Đorđa Markeza za generalnog sekretara Univerziteta u narednom četverogodišnjem periodu.

Na istoj sjednici Upravni odbor je prihvatio prijedlog Senata Univerziteta u Banjoj Luci da školarina u akademskoj 2015/16. godini ostane na prošlogodišnjem nivou.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je razmatrao i prihvatio Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luk, te je donio odluku o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih radova na izgradnji objekta četvrtog paviljona.

Takođe, Upravi odbor je prihvatio Izvještaja o provođenju postupka javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za period januar-april 2015. godine i donio je dvije odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javne nabavke, i to:
-kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i osiguranja imovine Univerziteta u Banjoj Luci; te
-uređaja za ispitivanje jačine materijala-dinamometra za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donesene su odluke o zaključivanju:
-Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Međunarodnog psihoanalitičkog univerziteta u Berlinu (Njemačka), i
-Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i WIENER OSIGURANJA, VIENA INSURANCE GROUP, Banja Luka.

Upravni odbor je na svojoj 28. sjednici donio i Odluku o davanju saglasnosti Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na visinu troškova odbrane magistarskog rada i doktorske disertacije, kao i Odluku o visini naknade za
organizovanje instruktivne nastave iz matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici je razmatrana i Molba Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci za dodjelu poslovnog prostora u Univerzitetskom gradu – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, te je zadužena služba Univerziteta da sagleda mogućnosti i predloži lokaciju koja bi bila dodijeljena pomenutom udruženju na korištenje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4238/uni-2.jpg