Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Đorđa Rakovića

DoktoratiPravni fakultet

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je, na II sjednici održanoj dana 16. 03. 2014. godine, pod brojem 12/3-255-II-5/15 donijelo Odluku o imenovanju Komisije za pisanje izvještaja o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Đorđa Rakovića, pod nazivom: Posebne vrste legata (isporuke)". U Komisiju su imenovani:

1. Dr Branko Morait, redovni profesor, uža naučna oblast Građansko i građansko procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Darko Radić, docent, uža naučna oblast Građansko i građansko procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Enes Hašić, redovni profesor, uža naučna oblast Građansko pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjo Luci, mentor - član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Đorđa Rakovića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4132/large_thumb_logo-pravni.jpg