Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Novkinić

DoktoratiFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta je Rješenje o imenovanju komisije za pregled i ocjenu urađene doktorske disertacije mr Sandre Novkinić u sljedećem sastavu:

1. Dr Sanja Šoštarić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, predsjednik
2. Dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Specifične književnosti - angloamerička književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Petar Penda, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Novkinić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4145/logo-ff.png