Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nine Rodić Vukmir

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-215/2015 od 25.03.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom: "Incidencija teških akutinih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripi u Republici Srpskoj" i kandidatkinje Mr sc. dr Nine Rodić Vukmir, u sastavu:

1. Dr Biljana Mijović, vanredni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik
2. Dr Janja Bojanić, vanredni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Marinko Vučić, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nine Rodić Vukmir

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4121/medicinski-fakultetST.jpg