Navigacija

Informacija sa 40. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 40. sjednici održanoj 26.03. 0215. godine, razmatrao je Prijedlog odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti – prečišćeni tekst.

Na istoj sjednici je prihvaćen, i upućen resornom ministarstvu na dalje postupanje, Prijedlog elaborata Nastavno-naučnog vijeća Rudarskog fakulteta o opravdanosti izvođenja Studijskog programa geološko inženjerstvo na I ciklusu studija.

Takođe, prihvaćeni su prijedlozi odluka nastavno-naučnih vijeća fakulteta/VŠUP o izmjenama i dopunama Odluke Senata Univerziteta o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I i II ciklusu studija za zimski i ljetni semestar školske 2014/2015. godine.

U nastavku sjednice, Senat je donio odluke o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskog programa koji se izvode na Akademiji umjetnosti, Filološkom i Medicinskom fakultetu, te je prihvatio prijedloge NNV Filološkog, Filozofskog i Šumarskog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnih planova i programa.

Na svojoj 40. sjednici Senat je donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika, kao i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom Elektrotehničkom, Poljoprivrednom, Prirodno-matematičkom, Mašinskom, Medicinskom, Filozofskom, Filološkom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, te Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Takođe, donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Ekonomskom, Tehnološkom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Poljoprivrednom i Filozofskom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj 40. sjednici je prihvatilo Prijedlog ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Poatjeu (L' Universite de Poitiers), Francuska, te Dodatak Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta književnosti i jezika Univerziteta u Poatjeu; kao i Prijedlog protokola o saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta zdravlja, sporta i nauke o ljudskim pokretima Univerziteta iz Bakaya (Rumunija).

U nastavku sjednice, prihvaćen je Zaključak NNV Ekonomskog fakulteta o stavljanju van snage Odluke Senata Univerziteta, broj: 02/04-3.4730-66/14 od 25.12.2014. godine, kao i Prijedlog odluke NNV Mašinskog fakulteta u vezi raspisanog Konkursa od 03.07.2014. godine za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo.

Zahtjev mr Biljane Prohaska za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta, broj: 02/04-3.155-323/15 od 29.01.2015. godine i Primjedba Voje Radića na Konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Ratarstvo na Poljoprivrednom fakultetu, odbijeni su kao neosnovani.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4102/logouniblnews_t.jpg