Navigacija

Informacija sa 26. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 21.04.2015. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za 2014. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za 2014, kao i informaciju o realizaciji Plana javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za period januar-mart 2015. godine.

Takođe, UO je podržao Zaključke Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci sa sjednice održane 07.04.2015. godine.

Nakon razmatranje Izvještaja Komisije za provođenje postupka izbora privatnog partnera o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva na Univerzitetu u Banjoj Luci pod nazivom «Poslovno-edukativni centar za pružanje usluga digitalne štampe», Upravni odbor je donio Odluku o obustavljanju treće faze postupka zbog istupanja jedne od članica konzorcijuma. Isti prijedlog će biti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture i Ministarstvu finansija u Vladi Republike Srpske.

Na svojoj 26. sjednici Upravni odbor je razmatrao i usvojio Izvještaj o radu Instituta „RT-RK“ DOO Banja Luka u 2014. godini, Finansijski izvještaj o radu Instituta „RT-RK“ DOO Banja Luka u 2014. godini i Plana rada Instituta „RT-RK“ DOO Banja Luka za 2015. Godinu.

Takođe, UO je donio je odluke o zaključivanju:
-Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Poatjeu (L Universite de Poitiers), (Francuska) i Dodatka Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta književnosti i jezika Univerziteta u Poatjeu;
-Sporazuma o naučno-stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU „Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske“ Banja Luka; te
-Protokola o saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta zdravlja, sporta i nauke o ljudskim pokretima Univerziteta iz Bakaua (Rumunija).

Upravni odbor je donio i više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i o imenovanju komisije za javne nabavke, i to:
-goriva za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-video-konferencijskog sistema za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (ponovljeni postupak);
-opreme za potrebe TEMPUS ENERESE projekta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (ponovljeni postupak);
-usluge štampanja izdanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, usvojene su odluke o visini naknade za organizovanje pripremne nastave na: Akademiji umjetnosti i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Nakon razmatranje Molbe JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka, donesena je odluka o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora u sklopu Univerzitetske sportske dvorane između Univerziteta i pomenutog centra.

Na 26. sjednici Upravni odbor je donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci.

Članovi Upravnog odbora su na sjednici upoznati sa prijedlogom NIGD ''Dnevne nezavisne novine'' d o.o. za osnivanje Parka mira u kampusu Univerziteta u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, na zelenoj površini uz rijeku Vrbas, gdje bi ambasadori Francuske, Njemačke i Poljske zajedno sa predstavnici Univerziteta zasadili prve sadnice drveća.

Takođe, Upravni odbor je informisan i o molbi Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci za obezbjeđivanje prostorija u okviru Univerzitetskog grada koje bi koristilo ovo udruženje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4140/uni-1.jpg