Navigacija

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta BIHTEK

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom “Mjerenje indikatorima kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja”, skraćeno BIHTEK (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance), broj 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR), 19. i 20.3.2015. godine, organizovana je posjeta Univerzitetu u Banjoj Luci, predstavnika Univerziteta u Luvenu (Belgija), prof. dr Andrea Goverta (André Govaert) i prof. dr Karela fon den Stina (Karel Van den Steen).

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta BIHTEK

Na Univerzitetu u Banjoj Luci formirana su tri projektna tima za pripremu i realizaciju tri pilot projekta za tri oblasti u kojima će se sprovesti komparativno ocjenjivanje (benchmarking). Predstavnici Univerziteta u Luvenu sastali su se prvi dan sa projektnim timom za internacionalizaciju, kojeg čine prorektor za međunarodnu saradnju UBL, prof. dr Valerija Šaula, prodekan za naučno-istraživački rad Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UBL, doc. dr Nevena Novaković, akademski koordinator za međunarodnu razmjenu Filozofskog fakulteta UBL, dr Siniša Lakić i stručni saradnik za međunarodnu saradnju UBL, Jelena Rožić.

Na sastanku su usaglašeni indikatori za oblast internacionalizacije.

Drugi dan je održan sastanak sa predstavnicima tima za povećanje interesa za upis na tehničke studijske programe, kojeg čine prorektor za nastavu i studentska pitanja UBL, prof. dr Simo Jokanović, prodekan za nastavu Elektrotehničkog fakulteta UBL, doc. dr Branko Blanuša, članovi Komiteta za obezbjeđenje kvaliteta UBL, prof. dr Zdravko Todorović i prof. dr Petar Marić. Sastanku je prisutvovala Tatjana Radaković, predstavnik Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS. Na sastanku su razmijenjena iskustva u oblasti upisnih politika, kao i iskustva u praćenju i evaluaciji rezultata studenata ostvarenih tokom studija, kao i rezultata diplomiranih studenata.

Realizacija aktivnosti iz TEMPUS projekta BIHTEK

Tokom ove posjete, predstavnicima Univerziteta u Luvenu, organizovana je posjeta laboratorijama Elektrotehničkog fakulteta UBL, kao i posjeta Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Koordinator ovog projekta je Univerzitet u Luvenu. Više informacija o koordinatoru možete da pronađete na internet stranici: http://iiw.kuleuven.be/english/ghent 

Partneri u projektu su: Univerzitet u Paderbornu (Njemačka), Univerzitet u Vigu (Španija), Mreža agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, svi javni unverziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona, kao i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Više informacija o BIHTEK projektu možete pronaći na internet stranici:
http://projects.odisee.be/BIHTEK/

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4055/1-mala_1_.gif