Navigacija

Održan sastanak prorektora i prodekana za naučno-istraživački rad

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 12. 03. 2015. godine održan je sastanak prorektora za naučno -istraživački rad Univerziteta prof. dr Milana Mataruge sa prodekanima organizacionih jedinica za NIR.

Održan sastanak prorektora i prodekana za naučno-istraživački rad

Prorektor Mataruga upoznao je prisutne da je usvojen Program rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu kojim su, između ostalog, definisani i programski zadaci koji se odnose na razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u tekućoj godinu, a za čiju su realizaciju zaduženi prorektor i prodekani za NIR.

Na sastanku je razgovarano i o budućoj strategiji razvoja naučno-istraživačkog rada Univerziteta u Banjoj Luci za period 2015-2020. godina, kao dijelu sveukupne strategije razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, kroz koju je prije svega, neophodno definisati koji su strateški ciljevi razvoja Univerziteta sa aspekta naučno-istraživačkog rada.

Definisanju pomenutih ciljeva, kako je istakao prorektor Matruga, treba da prethodi stvaranje jedinstvene baze podataka o raspoloživoj istraživačkoj opremi na Univerzitetu s krajnjim ciljem da tako objedinjen pregled raspoložive opreme bude dostupan i u funkciji svih istraživača na Univerzitetu , bez obzira sa koje organizacione jedinice dolaze.

Održan sastanak prorektora i prodekana za naučno-istraživački rad

S tim u vezi prodekani za naučno-istraživački rad su dobili zaduženje da do 20. marta dostave spiskove sa podacima o istraživačkoj opremi na svojim organizacionim  jedinicama.

Istovremeno, oni su dužni da popune jednu vrstu ankete odnosno obrasce koji se odnosi na indikatore stanja naučno-istraživačkog rada Univerziteta , za šta je dat rok do 27. marta, a eventualne prijedloge izmjena pomenutih indikatora moguće je dostaviti do 19. marta.

Sljedeći korak u nizu, nakon analize podataka o raspoloživoj opremi i analize stanja naučno-istraživačkog rada, biće definisanje strateških ciljeva razvoja naučno istraživačkog rada na Univerzitetu u periodu od 2015-2020, a prodekanima je ostavljena mogućnost da do 23. marta dostave svoje prijedloge i direktno se uključe u kreiranje pomenutih strateških ciljeva.

U nastavku sastanka, prorektor za naučno-istraživački rad je podsjetio da je na Univerzitetu u Banjoj Luci formiran Organizacioni odbor za obilježavanje 40 godina rada Univerziteta, te da se među planiranim aktivnostima obilježavanja ovog jubileja nalazi i organizovanje naučnih skupova: bilo jednog jedinstvenog na nivou Univerziteta bilo više pojedinačnih - na nivou organizacionih jedinica. Prodekani su, nakon diskusije, podržali drugi prijedlog.

Prorektor Mataruga je takođe, obavijestio prodekane da trening za pisanje prijedloga projekata za Horizont 2020, čije je održavanje na Univerzitetu bilo planirano za početak aprila, neće biti održan u prvobitno predviđenom terminu, te da će naredni termin biti naknadno dogovoren u skladu sa iskazanim interesovanjem istraživača i naučnih radnika na Univerzitetu.

Na dnevnom redu sastanka prorektora i prodekana za naučno-istraživački rad našao se i prijedlog Studentskog parlamenta koji se odnosi na sastav naučnog odbora Naučno-stručnog skupa Studenti u susret nauci- STeS 2015. S tim u vezi, prodekanima je upućena molba da o tome informišu profesore sa svojih organizacionih jedinica koji su predloženi za članove naučnog odbor, te da, ukoliko neko od njih ne bude u prilici da učestvuje u radu ovog tijela, predlože druge članove.

Prorektor za naučno-istraživački rad je na sastanku informisao prodekane u kojoj je fazi procedura sticanja HR loga, kao i o tome kako teče unošenje bibliografije u Integrisani informacioni sistem, uz podsjećanje da je rok za unošenje ovih podataka - 30. maj 2015. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4057/NiR-mala.gif